E-Books

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
5386016

whosonline

มี 62 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระเวสสันดรชาดก

เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

ตลอดพรรษากาล ปี 2562

องค์แสดงธรรม กัณฑ์ที่  13 นครกัณฑ์

พระราชญาณโกศล

13 ตุลาคม 2562

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 1

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 2

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 3

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 4

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 5

 คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 6 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 7 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 8 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 9 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 10 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 11 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 12 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมกัณฑ์ที่ 13 

 
 
 

เทศน์มหาชาติ  ปี 2561

(คลิกดูภาพที่ชื่อของแต่ละกัณฑ์)

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร

กัณฑ์ที่ 2 หิมพาน

กัณฑ์ที่ 3 ทาน

กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศ 

กัณฑ์ที่ 5 ชูชก

 

กัณฑ์ที่ 6 จลพน

กัณฑ์ที่ 7 มหาพล กัณฑ์ที่ 8 กุมาร กัณฑ์ที่ 9 มัทรี
กัณฑ์ที่ 10 สักบรรพ กัณฑ์ที่ 11 มหาราช กัณฑ์ที่ 12 ฉ กษัตริย์
กัณฑ์ที่ 1 นคร    

 

วัดป่าธรรมชาติ

จัดเทศน์มหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตลอดพรรษากาล

กัณฑ์ที่ 1 ทศพร

องค์แสดง พระภาวนาญาณวิเทศ

วันอาทิตย์ที  2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ยอดบูชากัณฑ์เทศน์ $ 1,200.00

คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ภาพยนต์

เรื่อง... พระเวสสันดรชาดก

   มูลเหตุเรื่อง    พระเวสสันดรชาดก
   กัณฑ์ที่  1      ทศพร
   กัณฑ์ที่  2     หิมพาน ชุดที่ 1
                     หิมพาน ชุดที่ 2
                     หิมพาน ชุดที่ 3
                     หิมพาน ชุดที่ 4
                     หิมพาน ชุดที่ 5
                     หิมพาน ชุดที่ 6
                     หิมพาน ชุดที่ 7
   กัณฑ์ที่  3     ทาน
   กัณฑ์ที่  4    วนประเวศ ชุดที่ 1
                    วนประเวศ ชุดที่ 2  
   กัณฑ์ที่  5    ชูชก ชุดที่ 1
                    ชูชก ชุดที่ 2  
   กัณฑ์ที่  6   จุลพน
   กัณฑ์ที่  7   มหาพน
   กัณฑ์ที่  8   กุมาร
   กัณฑ์ที่  9   มัทรี
   กัณฑ์ที่ 10  สักบรรพ
   กัณฑ์ที่ 11  มหาราช
   กัณฑ์ที่ 12  ฉกษัตริย์
   กัณฑ์ที่ 13  นคร
   

 

 

ภาพเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์

               กัณฑ์ที่ ๑

               กัณฑ์ที่ ๒

               กัณฑ์ที่ ๓

              กัณฑ์ที่ ๔

             กัณฑ์ที่ ๕

             กัณฑ์ที่ ๖

              กัณฑ์ที่ ๗

               กัณฑ์ที่ ๘

               กัณฑ์ที่ ๙

              กัณฑ์ที่ ๑๐

              กัณฑ์ที่ ๑๑

              กัณฑ์ที่ ๑๒

               กัณฑ์ที่ ๑๓

วิดีโอ

WatpaLA-Youtube

Copyright ©2554 วัดป่าธรรมชาติ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา