Get Adobe Flash player

วัดป่าธรรมชาติ

WatpaLA-App

WatpaLA-Youtube

พระอานนท์ พุทธอนุชา

บทประพันธ์ ของ อ. วศิน อินทสระ

 

NO เรื่อง  
1     ในที่ประชุมสงฆ์ 1  
2     ณ.สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์  
3    พุทธปักฐานผู้เป็นบัณฑิต
4     มหามิตร
5     กับพระนางมหาปชาบดี
6
      ความรัก-ความร้าย
7
      กับโกกิลาภิกษุณี
8     โกกิลาผู้ประหาณกิเลส
9     พันธุละกับพระราชา
10     ณ.ป่าประดู่ลาย
11     บนกองกระดูกแห่งตัณหานุสัย
12     สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตวัน
13     เบญจกัลยาณีนามวิสาขา
14     มหาอุบาสิกานามวิสาขา
15     พุทธานุภาพ
16     นางบุญและนางบาป
17     นางบาปและนางบุญ
18     ปฏิกิริยาแห่งธรรมโมชปัญญา
19     น้ำใจและจริยา
20     ปุพพูปการของพระพุทธอนุชา
21     ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย
22     ปัจฉิมทัศนา ณ เวสาลี
23     คราเมื่อทรงปลงพระชนมายุสังขาร
24     พระอานนท์ร้องไห้
25     ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดองไม้มาร
26     อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
27     อุปกาชีวกกับพระอนันตชิน
28
      เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
29     หนึ่งวันก่อนวันประชุมสังคายนา
30     พรหมทัณฑ์และ.ณ.ชาตสระบนเส้นทางจาริก
31     ตุรงคพลและวิมลมาน
32     หญิงงามกับบิดา
       

 

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3178729

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันสำคัญที่ควรทราบ