Get Adobe Flash player

วัดป่าธรรมชาติ

WatpaLA-App

WatpaLA-Youtube

พระภิกษุที่อยู่จำพรรษา ปี 2559

ณ วัดป่าธรรมชาติ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

จำนวน 10 รูป

 

 

 

พระราชญาณโกศล

(เหรียญ  ธนลาโภ นามสกุล แสนดัง)

เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ

 

พระครูปลัดอ่อน  มุทุจิตฺโต

นามสกุล  โพธิ์พัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ

พระมหาชลอ ปคุโณ

นามสกุล  สวดประโคน

พระครูภัทรกวีวัฒน์

(คำรณ ภทฺทโก-แย้มเยื้อน)

พระครูวินัยธรชัยณรงค์ อินทวีโร 

นามสกุล ผลโสม

พระแสวง  โชติปญฺโญ

นามสกุล นามเดช

พระมหาสุชาติ  สุภทฺโท
นามสกุล บัวไชยสิทธิ์

พระสุรจิตร อติวิจิตฺโต

นามสกุล อินาลา

พระบุญส่ง ฉายา ปภากโร

นามสกุล เจริญสุข

พระริชาติ   ฉายา อภิปญฺโญ

นามสกุล นิสากรรังษี

 

 

 

 

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
3041038

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันสำคัญที่ควรทราบ